SLO
ENG

Varovanje osebnih podatkov

 

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov. S potrditvijo registracije dovoljujete, da Inštitut RAC, robertandolsek.com vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki in vam ob tem zagotavlja varstvo osebnih podatkov po »Zakonu o varstvu osebnih podatkov« (Uradni list RS št. 59/99, 57/01).

 

Politika zasebnosti

 

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Inštitut RAC, robertandolsek.com zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostali produkti Inštituta RAC, robertandolsek.com

 

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

 

Inštitut RAC,

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Telefon: +386 40 474 502

e-mail: robert@robertandolsek.com

 

Osebni podatki in namen njihove obdelave

V kolikor želite prejemati vsebine Inštitut RAC, robertandolsek.com (e-novice, vabila na dogodke, publikacije in ostale produkte Inštituta RAC, morate izpolniti obrazec, naročilnico, prijavo ali registracijo na spletni strani robertandolsek.com. Z izpolnitvijo tega obrazca/naročilnice/prijave/registracije in potrditvijo posredujete Inštitutu RAC naslednje kontaktne podatke:

  • Ime
  • Priimek
  • podjetje, v katerem ste zaposleni ali čigar ste lastnik
  • e-poštni naslov
  • naslov bivališča ali naslov za dostavo

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca/naročilnice/prijave/registracije potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnih e-novic, dogodkov, publikacij in ostalih produktov Inštituta RAC, na katere ste se naročili. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo obdelali in ne boste mogli koristiti želenih e-novic, dogodkov, publikacij in ostalih produktov Inštituta RAC.

 

Inštitut RAC spoštuje vašo zasebnost in je zavezana, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Inštituta RAC določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Inštitut RAC, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Inštitut RAC ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

 

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na e-novice, dogodke, publikacije in ostale produkte Inštituta RAC obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

 

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani robertandolsek.com na spletni naročilnici ali na povezavi »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava« kliknete »pošlji«/»prijava«/»registracija«. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«, ki se nahaja v nogi vsakega sporočila, ki ga prejmete od Inštituta RAC oz. preko elektronske pošte na naslov: info@gzs.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah Inštituta RAC (e-novicah, dogodkih, publikacijah in ostale produktih Inštituta RAC). Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

 

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter spremenite s klikom na povezavo »Sprememba nastavitev prejemanja e-novic in odjava«.

 

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: robert@robertandolsek.com. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

 

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

 

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

 

Čas hrambe osebnih podatkov

 

Inštitut RAC hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin (novic, vabil na dogodke, publikacij in ostalih produktov Inštituta RAC), na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani Inštituta RAC in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu Inštituta RAC blokirali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.

 

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, Inštitut RAC izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.